Canemure-Lauttasaari-Maunula-Hanke

Lauttasaari-Seura ry on saanut EU komissiolta myönteisen
päätöksen EU-Life rahoitteiseen Canemure hankkeeseen. Hanke
kestää 30.10.24 asti. Tehtävänä on selvittää kaikkien
Lauttasaarelaisten rakennusten energiankulutus sekä
hiilijalanjälki. Hankkeen verrokkikaupunginosana toimii
Maunula. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kaupunginosa saa
Canemure statuksen. Tähän asti kaikki hallinnoijat ovat
olleet kuntia. Se kertoo meidän saarelaisten
aktiivisuudesta.

Lauttasaari on julistautunut testialueeksi. Toteutuneiden
kulutuslukemien kirjaamista ei ole tiettävästi tehty
missään aikaisemmin. Hanke on palkannut koordinaattoriksi
Elisa Julin’in, joka toimii taloyhtiöiden hallitusten ja
isännöintitoimistojen yhteyshenkilönä. Kulutustietoja sekä
energiaremontteja kerätään yhdessä kaavakkeelle, joka
hankkeen kuluessa muuttuu digitaaliseksi. Kaikki tiedot
löytyvät perustettavilta kotisivuilta. Tiedot tulostuvat
alla näkyvälle karttapohjalle. Applikaatio toimii niin,
että kun taloyhtiön tiedot on siirretty kaavakkeelle niin
se laskee välittömästi rakennuksen hiilijalanjäljen.

Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet sekä asukkaat hyötyvät
hankkeen tuottamista tiedoista. Niitä voi verrata
naapuriyhtiön tai toisen kaupunginosan tuloksiin.
Kotisivuilta löytyvät jatkossa myös lukuisat esimerkit
toteutetuista energiaremonteista: niiden kustannukset,
aikataulut, energiasäästöt sekä päästöjen väheneminen.

Jos haluat mukaan kokeiluun, ole yhteydessä Elisaan,
ilmoittaudu Canemure kahville, missä hanketta esitellään
lisää.

Yhteystiedot:

Elisa JulinHankekoordinaattori
Sähköposti: canemure@lauttasaari.fi
Puhelinnumero: 050 4797551 (ma-to klo 10-15)