Mitä me teemme

Ilmastohankkeessa me kyselemme, tutkimme, julkaisemme, analysoimme, ja seuraamme saarelaisten hyviä hankkeita, joiden avulla pystymme vähentämään kaupunginosassamme päästöjä, energian sekä tavaroiden kulutusta.

LAUTTASAARI – HIILINEUTRAALI KAUPUNGINOSA 2030

Hankkeen tärkein työkalu on tieto. Mitä paremmin tunnemme itsemme ja toisemme, sitä paremmin osaamme käynnistää oikeita toimenpiteitä, jotka auttavat meitä pienentämään hiilijalanjälkeämme. Markkinatutkimusyhtiö Kantar suoritti joulukuussa 2021 aloituskyselyn, missä puhelinkyselyllä selvitettiin 500 lauttasaarelaisten asenteita, uskomuksia, käytännön tekoja ja toivomuksia liittyen ilmaston haittavaikutusten torjuntaan. Syyskuusta lähtien ovat hankkeen WOTT-kyselypäätteet saaren kaupoissa, kirjastossa ja yhteiskoulussa kirjanneet asukkaiden vastauksia ”viikon ilmastokysymykseen”.

Hiilineutraali Lauttasaari 2030 on bottom-up-hanke eli me asukkaat määrittelemme itse omat tavoitteemme ja päätämme minkälaisia ilmastotekoja omassa taloudessamme teemme. Projektiryhmän jäsenet pyrkivät aktiiviseen keskusteluun säätelystä vastaavien virkamiesten ja tutkijoiden kanssa. Ilmastonmuutos ratkeaa tekemällä yhteistyötä.

Hiilineutraali Lauttasaari 2030 on testialusta. Vastuullista ilmastotyötä on tehty jo pitkään suurissa yrityksissä, joissa Lauttasaaren uudenlainen asukaslähtöinen konsepti on huomattu. Vaikka olemme liikkeellä ensimmäisenä emme ole yksin. Kaupan keskusliikkeet, seurakunta ja oma energiayhtiömme ovat tukeneet taloudellisesti aloituskyselyä. Ympäristöministeriössä käsitellään anomustamme ensimmäiseksi Hinku-hankkeen kaupunginosajäseneksi. Olemme haastaneet Helsingin 70 kaupunginosaa ilmastotyöhön. Kaupunginosia edustavassa Helka ry:ssä on perustettu ilmastotyöryhmä, jonka tapaamiset ovat alkua yhdessä tekemiselle; hyville kysymyksille ja onnistuneiden sekä toteutettujen hankkeiden esittelylle ja skaalaamiselle.

Hankkeen tavoitteena on, että kaupunginosamme on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Politiikkana on, että ketään ei moitita tai syyllistetä, että ei olemassa liian pieniä ilmastotekoja ja että jokainen päättää omasta taloudestaan.

Projektit ja tulokset

Lue alta käynnissä olevista projekteistamme ja tule mukaan tekemään!

ASUKASKYSELY
on valmis ja sen suoritti Kantar Oy. Puhelinkyselyyn haastateltiin 500 yli 18-vuotiasta asukasta. Tulokset löydät täältä. Lauttasaari-lehden analyysi tuloksista julkaistiin 3.4.2022 numerossa.

ILMASTOPANEELI
Yksi aloituskyselyn tulos oli, että hankkeen Ilmastopaneeliin saatiin 240 vapaaehtoista jäsentä. Tavoitteena on suorittaa seurantakysely vuosittain ja selvittää energiatehokkuudessa, jätteiden lajittelussa, liikkumisessa ja kulutuksessa tapahtuneita muutoksia. Kysely tehdään Webropolin kyselyohjelmalla verkossa.

WOTT PIKAKYSELY
Olemme sijoittaneet 10 Webropolin WOTT-kyselypäätettä saaren julkisiin tiloihin; kauppoihin, yhteiskoululle, kirjastoon ja seurakunnan tiloihin. Pikakyselyssä esitetään ohikulkijoille vastattavaksi kestävään toimintaan liittyvä kysymys. Valittavana on tavallisesti kolme vastausvaihtoehtoa: kyllä, ehkä, ei. Kyselyt tuottavat suuntaa antavia tuloksia ja toimivat asukkaille viestinä niistä asioista, joihin ilmastonmuutoksen torjunnassa kannattaa kiinnittää huomiota.

TALOYHTIÖJÄSENYYS
on seuran uusin jäsenyysmuoto. Energiatehokkuuteen tähtäävät kiinteistöjen remontit ovat pitkällä aikavälillä kannattavia koska ne vähentävät ylläpitokustannuksia merkittävästi ja samalla pienentävät hiilijalanjälkeämme. Seuran tehtävänä on jakaa tietoa onnistuneista toteutuksista yhteisissä seminaareissa sekä verkkosivuilla. Tavoitteena on saada mahdollisimman monta taloyhtiötä mukaan toimintaan ja jakamaan omistamaansa vertaiskokemusta ja tietoa muiden yhtiöiden hallituksen jäsenille.

VIESTINTÄ
Ilmastohankkeella on toimiva Instagram-sivusto. Peräänkuulutamme Facebook-sivustollemme innostunutta vetäjää. Hanke julkaisee kerran kuussa Lauttasaari-lehdessä Ilmastokolumnia ja valmistautuu julkaisemaan Ilmastonmuutoksen vastaisten toimien ilosanomaa kauppakeskus Lauttiksen sähköisillä tauluilla.

NUDGING CLIMATE
Turun yliopiston mittavassa hankkeessa hyödynnetään käyttäytymistieteellistä tietoa, erityisesti nudge-ajattelua (tuuppaus), ympäristön suunnittelussa helpottamaan yhteisöjä ja yksilöitä tekemään ympäristön kannalta parempia valintoja. Yliopiston tutkijat ovat arvioineet projektiemme tuuppausominaisuuksia ja auttaneet meitä synkronisoimaan aloituskyselymme kysymyksiä niin, että kun heidän valtakunnallinen kyselynsä valmistuu, voimme verrata Lauttasaarta koko maan tuloksiin. Olemme päässeet testaamaan heidän asiantuntemuksensa avulla oman hankkeemme työkaluja.

HIILIMITTARIT
on pitkälle edennyt suunnitelma, missä synnytettäisiin taloyhtiöiden ja talouksien hiilijalanjälkeä mittaavat työkalut ja sellainen käyttöliittymä, jonka avulla tulokset saadaan julkisiksi jotta pääsisimme vertaamaan taloyhtiöiden ja naapuriemme toteutuneita hiilijalanjälkiä toisiinsa. Projektiryhmällä on suunnitelma ja tekijät mutta ei rahoitusta. Neuvottelemme aiheesta Ympäristöministeriön, Helen Oy:n sekä Helsingin kaupungin kanssa.

KIERRÄTYS
Projektiryhmä on hakenut rahoitusta omaan kierrätyshankkeeseensa Keski-Suomen ELY-keskukselta. Olemme valmistelleet infotilaisuutta kiertotekstiilistä. Järjestämme yhdessä kauppakeskus Lauttiksen, HSY:n sekä Suomen Ympäristökeskuksen (SY-KE) kanssa kierrätysriehaa, joka toteutuu 7.5. kauppakeskus Lauttiksen torilla. Voit tuoda kierrätykseen erilaisia tekstiilejä ja asiantuntijat opastavat niiden lajittelussa ja kertovat mitä niille tapahtuu jatkossa ja minkälaisia uusiotuotteita niistä valmistetaan.

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU
Koulun oppilaat suunnittelivat piirustuskilpailussa syksyllä 2021 logoa Ilmastohankkeellemme. Parhaat palkittiin ja nyt meillä on erinomaisen näyttävä logo. Tarkoituksena on jatkaa yhteistyötä koulun ja sen tiedeluokkien kanssa. Keväällä toteutamme ilmastokyselyn nettikyselynä oppilaille. Oppilaskunnan puheenjohtajalla on paikka ohjausryhmässämme.

LAUTTASAARI-LEHTI
Lauttasaari-Seuran ja ilmastohankkeen tärkein työkalu on Lauttasaari-lehti, jonka välityksellä tavoitamme 86 % asukkaista. Lähes 90 % lukijoista pitää lehteä tärkeänä ja on tyytyväinen siihen.

SÄHKÖBUSSIT
Alahankkeen tavoitteena on käynnistää keskustelu HSL:n sekä Lauttasaareen liikennöivän Tammelundin liikenteen kanssa mahdollisuudesta saada linjoille 21 ja 22 sähköbussit.

INNOVAATIOALUSTA
Lauttasaari on julistautunut innovaatioalueeksi. Iso osa hankkeistamme on pilotteja. Tällaista toimintaa ei ole koskaan aikaisemmin toteutettu asukkaiden toimesta. Vertaistoiminta on tärkeää ja siksi teemme läheistä yhteistyötä Helka ry:n kanssa (70 kaupunginosayhdistystä jäsenenä). Tiedotamme hankkeistamme ja haastamme muita kaupunginosia mukaan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Olemme olleet mukana perustamassa Helkaan omaa Hiilineutraali-työryhmää. Tavoitteena on, että Helkasta muodostuu alusta, jossa tietoja hyvien kokeilujen tuloksista voidaan jakaa.