Mitä me teemme

Ilmastohankkeessa me kyselemme, tutkimme, julkaisemme, analysoimme, ja seuraamme saarelaisten hyviä hankkeita, joiden avulla pystymme vähentämään kaupunginosassamme päästöjä, energian sekä tavaroiden kulutusta.

LAUTTASAARI – HIILINEUTRAALI KAUPUNGINOSA 2030

Hankkeen tärkein työkalu on tieto. Mitä paremmin tunnemme itsemme ja toisemme, sitä paremmin osaamme käynnistää oikeita toimenpiteitä, jotka auttavat meitä pienentämään hiilijalanjälkeämme. Markkinatutkimusyhtiö Kantar suoritti joulukuussa 2021 aloituskyselyn, missä puhelinkyselyllä selvitettiin 500 lauttasaarelaisten asenteita, uskomuksia, käytännön tekoja ja toivomuksia liittyen ilmaston haittavaikutusten torjuntaan. Syyskuusta lähtien ovat hankkeen WOTT-kyselypäätteet saaren kaupoissa, kirjastossa ja yhteiskoulussa kirjanneet asukkaiden vastauksia ”viikon ilmastokysymykseen”.

Hiilineutraali Lauttasaari 2030 on bottom-up-hanke eli me asukkaat määrittelemme itse omat tavoitteemme ja päätämme minkälaisia ilmastotekoja omassa taloudessamme teemme. Projektiryhmän jäsenet pyrkivät aktiiviseen keskusteluun säätelystä vastaavien virkamiesten ja tutkijoiden kanssa. Ilmastonmuutos ratkeaa tekemällä yhteistyötä.

Hiilineutraali Lauttasaari 2030 on testialusta. Vastuullista ilmastotyötä on tehty jo pitkään suurissa yrityksissä, joissa Lauttasaaren uudenlainen asukaslähtöinen konsepti on huomattu. Vaikka olemme liikkeellä ensimmäisenä emme ole yksin. Kaupan keskusliikkeet, seurakunta ja oma energiayhtiömme ovat tukeneet taloudellisesti aloituskyselyä. Ympäristöministeriössä käsitellään anomustamme ensimmäiseksi Hinku-hankkeen kaupunginosajäseneksi. Olemme haastaneet Helsingin 70 kaupunginosaa ilmastotyöhön. Kaupunginosia edustavassa Helka ry:ssä on perustettu ilmastotyöryhmä, jonka tapaamiset ovat alkua yhdessä tekemiselle; hyville kysymyksille ja onnistuneiden sekä toteutettujen hankkeiden esittelylle ja skaalaamiselle.

Hankkeen tavoitteena on, että kaupunginosamme on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Politiikkana on, että ketään ei moitita tai syyllistetä, että ei olemassa liian pieniä ilmastotekoja ja että jokainen päättää omasta taloudestaan.

Projektit ja tulokset

Lue alta käynnissä olevista projekteistamme ja tule mukaan tekemään!

PODCAST-HIILITÖN

HIILITÖN, Kestävä kaupunginosa- podcast käsittelee ilmastoaiheita yksilön & kaupunkilaisen näkökulmasta.
Mietityttääkö ilmastonmuutos? Miten voisin vaikuttaa? Tule kuuntelemaan asiantuntijoiden ajatuksia mm. luontokadosta kaupungissa, kotitalouksien hiilijalanjäljestä, muoveista sekä siitä, miltä Helsinki näyttää ilmaston lämmetessä.

Tervetuloa seuraamaan hankettamme myös instagramissa ja facebookissa tilillä Hiilineutraalilauttasaari2030.

KEVYENLIIKENTEEN KARTTASOVELLUS

Harmittaako Lauttasaaren kevyenliikenteenjärjestelyissä jokin? Onko matkallasi turvaton suojatie tai turhauttava risteys? Puuttuuko jostain liikennemerkki?

Hiilineutraali Lauttasaari 2030 -ryhmä kerää kootusti Lauttasaaren liikenteellisiä haasteita helppokäyttöisen karttasovelluksen avulla. Palautteiden määrästä riippuen raportoimme ilmoitetut havainnot kaupungille esimerkiksi puolen vuoden välein. Näin saamme vietyä tiedot kaupunginosamme liikenteellisistä haasteista mahdollisimman tehokkaasti kaupungin liikenne-ja katusuunnittelijoiden tietoon.

Pääpainon huomioissa toivomme olevan nimenomaan kevyenliikenteen haasteissa ja havaituissa riskipaikoissa, mutta kaikki palautteet ovat tärkeitä. Kiireelliset havainnot tulee ilmoittaa suoraan kaupungin omia ilmoituskanavia pitkin.

Käy jättämässä oma huomiosi osoitteessa tai painamalla alla olevaa painiketta:
lauttasaari.trimblefeedback.com
Sovelluksen saarellemme tarjoaa Trimble Solutions Oy

ASUKASKYSELY

on valmis ja sen suoritti Kantar Oy. Puhelinkyselyyn haastateltiin 500 yli 18-vuotiasta asukasta. Tulokset löydät täältä. Lauttasaari-lehden analyysi tuloksista julkaistiin 3.4.2022 numerossa.

ILMASTOPANEELI

Yksi aloituskyselyn tulos oli, että hankkeen Ilmastopaneeliin saatiin 240 vapaaehtoista jäsentä. Tavoitteena on suorittaa seurantakysely vuosittain ja selvittää energiatehokkuudessa, jätteiden lajittelussa, liikkumisessa ja kulutuksessa tapahtuneita muutoksia. Kysely tehdään Webropolin kyselyohjelmalla verkossa.

WOTT PIKAKYSELY

Olemme sijoittaneet 10 Webropolin WOTT-kyselypäätettä saaren julkisiin tiloihin; kauppoihin, yhteiskoululle, kirjastoon ja seurakunnan tiloihin. Pikakyselyssä esitetään ohikulkijoille vastattavaksi kestävään toimintaan liittyvä kysymys. Valittavana on tavallisesti kolme vastausvaihtoehtoa: kyllä, ehkä, ei. Kyselyt tuottavat suuntaa antavia tuloksia ja toimivat asukkaille viestinä niistä asioista, joihin ilmastonmuutoksen torjunnassa kannattaa kiinnittää huomiota.

TALOYHTIÖJÄSENYYS

on seuran uusin jäsenyysmuoto. Energiatehokkuuteen tähtäävät kiinteistöjen remontit ovat pitkällä aikavälillä kannattavia koska ne vähentävät ylläpitokustannuksia merkittävästi ja samalla pienentävät hiilijalanjälkeämme. Seuran tehtävänä on jakaa tietoa onnistuneista toteutuksista yhteisissä seminaareissa sekä verkkosivuilla. Tavoitteena on saada mahdollisimman monta taloyhtiötä mukaan toimintaan ja jakamaan omistamaansa vertaiskokemusta ja tietoa muiden yhtiöiden hallituksen jäsenille.

VIESTINTÄ

Ilmastohankkeella on toimiva Instagram-sivusto. Peräänkuulutamme Facebook-sivustollemme innostunutta vetäjää. Hanke julkaisee kerran kuussa Lauttasaari-lehdessä Ilmastokolumnia ja valmistautuu julkaisemaan Ilmastonmuutoksen vastaisten toimien ilosanomaa kauppakeskus Lauttiksen sähköisillä tauluilla.

KIERRÄTYS

Projektiryhmä on hakenut rahoitusta omaan kierrätyshankkeeseensa Keski-Suomen ELY-keskukselta. Olemme valmistelleet infotilaisuutta kiertotekstiilistä. Järjestämme yhdessä kauppakeskus Lauttiksen, HSY:n sekä Suomen Ympäristökeskuksen (SY-KE) kanssa kierrätysriehaa, joka toteutuu 7.5. kauppakeskus Lauttiksen torilla. Voit tuoda kierrätykseen erilaisia tekstiilejä ja asiantuntijat opastavat niiden lajittelussa ja kertovat mitä niille tapahtuu jatkossa ja minkälaisia uusiotuotteita niistä valmistetaan.

LAUTTASAARI-LEHTI

Lauttasaari-Seuran ja ilmastohankkeen tärkein työkalu on Lauttasaari-lehti, jonka välityksellä tavoitamme 86 % asukkaista. Lähes 90 % lukijoista pitää lehteä tärkeänä ja on tyytyväinen siihen.

SÄHKÖBUSSIT

Alahankkeen tavoitteena on käynnistää keskustelu HSL:n sekä Lauttasaareen liikennöivän Tammelundin liikenteen kanssa mahdollisuudesta saada linjoille 21 ja 22 sähköbussit.

INNOVAATIOALUSTA

Lauttasaari on julistautunut innovaatioalueeksi. Iso osa hankkeistamme on pilotteja. Tällaista toimintaa ei ole koskaan aikaisemmin toteutettu asukkaiden toimesta. Vertaistoiminta on tärkeää ja siksi teemme läheistä yhteistyötä Helka ry:n kanssa (70 kaupunginosayhdistystä jäsenenä). Tiedotamme hankkeistamme ja haastamme muita kaupunginosia mukaan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Olemme olleet mukana perustamassa Helkaan omaa Hiilineutraali-työryhmää. Tavoitteena on, että Helkasta muodostuu alusta, jossa tietoja hyvien kokeilujen tuloksista voidaan jakaa.