Hiilineutraali Lauttasaari 2030 -hankkeen toimintavuosi 2023 oli erittäin aktiivinen. Lämmin kiitos kaikille toimintaan osallistuneille ja sitä tukeneille.

HIILINEUTRAALI LAUTTASAARI 2030 -HANKE

Hankkeen tausta

Lauttasaari – hiilineutraali kaupunginosa 2030 on Lauttasaari-Seuran hallinnoima ympäristöhanke, joka käynnistettiin tammikuussa 2021. Ensimmäinen kokous pidettiin 12.1.2021 Punaisella huvilalla. Lauttasaari-Seuran ilmastohanke on prosessi, jonka tavoitteena on houkutella asukkaita mukaan vähentämään yhteistä hiilijalanjälkeä niin, että saari olisi hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Yhteistyö Vattuniemen ala-asteen koulun ja Lauttasaaren yhteiskoulun opettajien ja oppilaiden kanssa on tärkeä osa hankkeen tekemää ympäristötyötä.

Hiilineutraali Lauttasaari 2030 on hanke, jossa kaupunginosan asukkaat (n.25 000) yhdessä etsivät keinoja vähentää hiilipäästöjä kotitalouksissa, taloyhtiöissä, paikallisissa yrityksissä, omassa liikkumisessaan ja kulutuksessaan voidakseen osaltaan hillitä ilmastonmuutosta. Tavoitteena on, että Lauttasaaren hiilineutraalisuus saavutetaan asteittain v. 2030 mennessä.

Lauttasaari on Helsingin ensimmäinen kaupunginosa, jolla on oma hiilineutraaliusohjelma. Helsingin kaupunginosien (n. 70 ) yhteistyöelimen Helka ry:n kautta hanke toimii ensimmäisenä tämän alan innovaatioalustana muille kaupunginosille. Toimintapa on skaalattavissa mihin tahansa kuntaan.

Hankkeessa etsitään tehokkaita toimintatapoja ilmastonmuutosta koskevan tutkimustiedon välittämiseen asukkaille. Heitä kannustetaan ja tuetaan miettimään keinoja oman ja lähitoimintaympäristönsä toiminnan muuttamiseen hiilineutraaliin suuntaan samalla varmistaen luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Kieltojen ja pakottamisen sijasta pyritään herättämään halua tehdä konkreettisia ilmastotekoja. Tähän päästään muun ohella osallistamalla mahdollisimman monia asukkaita ja yrityksiä tutkitun tiedon soveltamiseen käytännön elämässä. Mottona on, että Lauttasaaressa ei tunneta liian pieniä ilmastotekoja.

Työ perustuu tutkimustiedon hyödyntämiseen yhdessä tiedon tuottajien, erityisesti Suomen ympäristökeskuksen ja Turun yliopiston, kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat myös Aalto-yliopisto, Helsingin kaupungin ilmastoyksikkö, Helen, HSY, HSL, K- ja S-ryhmän kaupat sekä Lauttiksen kauppakeskus. Oleellista on myös aktiivinen kokemusten jakaminen muiden kaupunginosien kanssa niin Helsingissä kuin muualla.

Hankkeen tavoitteet

 1. Lauttasaari on yksi ensimmäisiä kaupunginosia, jolla on oma hiilineutraalisuusohjelma.
 2. Lauttasaaren hiilijalanjälki pienenee asteittain niin, että hiilineutraalisuus saavutetaan v. 2030.
 3. Liikkumisen kokonaispäästöt puolitetaan v. 2027 mennessä.
 4. 80 %:lla taloyhtiöistä on energiansäästöohjelma v. 2025.
 5. Ruokahävikki vähenee ja tarpeettomien muovipakkausten käyttö lopetetaan ja saarelaiset siirtyvät käyttämään biohajoavaa muovia sekä paperi- ja kartonkipohjaisia pakkausmateriaaleja.
 6. Kiertotalouden ratkaisut, kuten tuotteiden korvaaminen palveluilla, laitteiden yhteiskäyttö, teho-kas jätteiden lajittelu, kierrätys ja kestävät hankinnat, ovat oleellinen osa yhteisöämme.

Organisaatio

Käytännön toiminnasta vastaa projektiryhmä. Hankkeella on koordinaattori ja projektin apuna on asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, joka kokoontuu 2 kertaa vuodessa.

Projektiryhmä

Hankkeen projektiryhmään kuuluivat vuonna 2023:

Nina Lukkari (pj), Eero-J Ahonala koordinaattori, Janette Friis (WOTT-päätteet ja podcast), Maarit Ihatsu-Mäki, Elisa Julin (Canemure), Jessica Karhu, Lea Kauppi (asiantuntija), Leena-Maija Kimari, Marja Lahtinen (sihteeri), Silja Lindblad, Sanna Rintala (Instagram ja Facebook), Helena Säteri, Ingo Tõnnov (kotisivut ja Webropol) ja Auni-Marja Vilavaara (Facebook). Toiminnanjohtaja Nina Wohlman osallistuu kokouksiin tarvittaessa.

Uusina ryhmään liittyivät vuoden 2023 aikana Sinikka Niittykoski ja Iiris Savela.

Projektiryhmä kokoontui yhteensä 10 kertaa vuoden 2023 aikana.

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat:

 • Helena Säteri, Lauttasaari (pj)
 • Esa Nikunen, Helsingin ympäristöjohtaja (varapj)
 • Eero-J Ahonala, (koordinaattori), Lauttasaari-Seura,
 • Tuulia Saloranta, Lykin oppilaskunta (1.9.2021 alkaen)
 • Mikael Hilden, johtaja, SYKE, Ympäristömuutoksen strateginen ohjelma
 • Johanna Teinilä-Kurvinen, kehitysjohtaja, Kesko OYj
 • Satu Kattilamäki, vastuullisuuspäällikkö, S-Ryhmä
 • Esko Valkeala, Helsingin Yrittäjät, Lounais-Helsinki ry
 • Nina Lukkari, pj. Lauttasaari-Seura ry
 • Merja Penttinen, tutkimusjohtaja, VTT
 • Sanna Rauhansalo, johtaja/yhteiskuntasuhteet, Caruna Oy
 • Kai Sorokin, pääsuntio/talous, Lauttasaaren seurakunta
 • Pete Suhonen, päätoimittaja, Lauttasaari-lehti
 • Tuuli Toivonen, Professor of geoinformatics, Helsingin yliopisto
 • Elias Willberg, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, Geotieteiden osasto

Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2023 kaksi kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa Johanna Teinilä-Kurvinen, Satu Kattilamäki ja Esa Nikunen puhuivat ilmastoystävällisestä ruokailusta ja toisessa kokouksessa Helsingin yliopiston professori Leena Järvi kertoi viheralueiden merkityksestä hiilinieluna ja siihen liittyvästä CoCarbon-hankkeesta.

Julkaiseminen

Projektiryhmä julkaisi Lauttasaari-lehdessä artikkeleita kyselyjen sekä hankkeiden tuloksista ja tapahtumista.

Sanna Rintala, Janette Friis ja Elisa Julin koordinoivat hiilineutraalihankkeen Instagram-sekä Facebook-sivuja.

Janette Friis ylläpiti WOTT Pikakyselyä, jonka tuloksia julkaistiin asukkaille Instagramissa, Facebookissa ja kauppakeskus Lauttiksen sähköisillä tauluilla.

Ilmastohankkeella on omat kotisivunsa hiilineutraalilauttasaari.fi, jotka esittelevät yksityiskohtaisemmin hanketta ja sen toimintaa. Kotisivuja päivittivät Eero-J Ahonala ja Ingo Tõnnov.

Hiilineutraali uutiskirje lähetettiin 5 kertaa vuoden 2023 aikana, johon Elisa Julin kokosi hankkeen ajankohtaisia asioita. Uutiskirje tavoitti keskimäärin noin 500–600 henkilöä.

PROJEKTIRYHMÄN TULOKSIA 2023

HIILITÖN podcast

Kestävä kaupunginosa- podcast käsittelee ilmastoaiheita yksilön & kaupunkilaisen näkökulmasta.

Janette Friis haastatteli asiantuntijoita aiheina mm. luontokato kaupungissa, kotitalouksien hiilijalanjälki, muovit sekä miltä Helsinki näyttää ilmaston lämmetessä. Vuoden 2023 aikana julkaistiin neljä podcast-jaksoa Spotifyssa.

WOTT pikakysely

Lauttasaaren julkisiin tiloihin oli sijoitettuna 10 kpl Webropolin WOTT kyselytabletteja telineissään. Niillä kerättiin ympäri vuoden tietoa asukkaiden ilmastoasenteista ja -teoista. Kysymykset vaihtuivat muutaman viikon välein ja niiden tuloksia esiteltiin Instagramissa, Facebookissa ja kauppakeskus Lauttiksen sähköisillä tauluilla.

Kevyen liikenteen karttasovellus

Trimble Solutions Oy lahjoitti Hiilineutraali Lauttasaari –hankkeen käyttöön karttasovelluksen, jonka kautta asukkaat voivat ilmoittaa Lauttasaaren kevyen liikenteen haasteista ja puutteista. Palautteita tuli vuoden 2023 aikana 22 kappaletta. Palautteet kootaan yhteen ja toimitetaan Helsingin kaupungille alkuvuodesta 2024.

Kierrätysrieha ja Siivoustalkoot 6.5.2023

Kierrätysrieha järjestettiin 6.5.2023 yhdessä kauppakeskus Lauttiksen kanssa toista kertaa. Mukana tapahtumassa olivat lisäksi Kierrätyskeskus, HSY:n asiantuntijat ja Emmaus. Kauppakeskus Lauttis tarjosi kävijöille kotimaisesta kirjolohesta valmistettua lohisoppaa ja maksuttoman pyörähuollon 20 pyörälle. Kävijöitä oli n. 1200, jotka toivat kierrätykseen tavaraa yhteensä 11 suurta rullakollista.

Siivoustalkoita vietettiin samaan aikaan kierrätysriehan kanssa saaren rannoilla ja puistoissa Helsingin kaupungin luvalla. Siivoustalkoisiin osallistui noin 100 henkilöä kuudessa eri pisteessä. Kerätyt roskapussit ilmoitettiin mukaan Ylen Miljoona roskapussia -kampanjaan.

EU Life CANEMURE-hanke

Suomen ympäristökeskus myönsi Lauttasaari-Seuralle Canemure-osahankkeen ajalle 1.10.2022-31.10.2024. Päätös EU Life-rahoituksesta siirtyi kuitenkin maaliskuulle 2023, minkä takia hankkeen toimenpiteet käynnistyivät vasta 1.4.2023.

Lauttasaari-Seuran ja Maunula-Seuran yhteishankkeen tavoitteena on selvittää ja vähentää kahden helsinkiläisen kaupunginosan rakennusten ja yksityisliikenteen päästöjä. Lisäksi hankkeessa kehitetään keinoja tavoittaa alueiden asukkaita ja saada kannustettua muita kaupunginosia mukaan ilmastotyöhön. Lisätietoja hankkeesta: https://hiilineutraalilauttasaari.fi/canemure/

Hankkeesta odotettavat tulokset:

 1. Ainakin 10 prosenttia Lauttasaaren ja Maunulan rakennuksista raportoi
  energiankulutustietonsa hankkeelle sen aikana.
  2. Yksityisliikenteen päästöt vähenevät 10 prosenttia hankkeen aikana Lauttasaaressa ja
  Maunulassa.
  3. Hankkeen toimenpiteiden myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät yhteensä 1000 tCO₂e
  hankkeen aikana ja kaksi vuotta sen päättymisen jälkeen.

Vuoden 2023 aikana käynnistettiin tiedonkeruu yhteistyössä lauttasaarelaisten ja maunulalaisten taloyhtiöiden ja isännöintitoimistojen kanssa. Kerättyjen tietojen perusteella laskettiin jokaiselle tiedot jakaneelle taloyhtiölle mahdollisimman tarkka hiilidioksidipäästölukema toteutuneen lämmityksen, sähkönkulutuksen ja vedenkulutuksen pohjalta. Vuoden 2023 aikana päästölaskenta tehtiin Lauttasaaressa 37 asuinrakennukselle (5,4 prosenttia kaikista asuinrakennuksista) ja Maunulassa 66 asuinrakennukselle (24 prosenttia kaikista asuinrakennuksista).

Rakennusten päästöt havainnollistettiin asukkaille Google My Maps kartan avulla ja osallistuneille taloyhtiöille jaettiin energiatehokkuuden vinkkipaketti. Lisäksi osana Canemure-hankkeen toimenpiteitä vuonna 2023 järjestettiin kaksi ilmastoseminaaria, tehtiin monikanavaista viestintää hankkeesta, järjestettiin Lauttasaaren autoton päivä ja hiilipäästölaskennan oppitunti peruskoululaisille.

Ilmastoseminaarit 18.4.2023 ja 12.10.2023.

Projektiryhmä toteutti vuonna 2023 kaksi ilmastoseminaaria Lauttasaaren yhteiskoulun tiloissa. Aiheina olivat mm. taloyhtiöiden energiaremontit ja -toimenpiteet, sähköautojen latauspisteet, maalämpöhankkeet ja aurinkopaneelit. Seminaareissa esiteltiin myös Canemure-hanketta ja sen alustavia tuloksia. Seminaareissa oli eri alojen asiantuntijoita esitelmöimässä ja vastaamassa asukkaiden kysymyksiin. Seminaaria edeltävällä viikolla ilmestyi sponsorivetoinen 4-sivuinen liite Lauttasaari-lehden välissä, jossa käsiteltiin seminaarien aiheita. Koulun auditorion aulassa oli energiatori, missä yritykset pääsivät kohtaamaan saaren asukkaita.

Sähkökaappien maalausprojekti

Sähkökaappien maalauskilpailu lähti liikkeelle Helen Sähköverkko Oy:n yhteydenotosta toukokuussa 2022. Töiden valitsemiseksi järjestettiin maalauskilpailu aiheena ”uhanalaiset eliöt” Lauttasaaren yhteiskoulun biologian opettajan Tiina Möllärin ja kuvataideopettaja Salla Iivanaisen ehdotuksesta. Kilpailutulokset julkaistiin maaliskuussa 2023 ja kaikista kilpailuun osallistuneista töistä järjestettiin näyttely huhtikuussa 2023 Lauttiksen kauppakeskuspäällikkö Heli Vainion myötävaikutuksella.

Töiden toteuttamiset aloitettiin kesäkuun alussa. Helen Sähköverkko Oy kustansi kaikki maalaamisessa tarvittavat materiaalit, jotka hankittiin Ruoholahden K-Raudasta. Nuorimpien taiteilijoiden sähkökaapit puhdistettiin ja pohjamaalattiin Hiilineutraali Lauttasaari hankkeen vapaaehtoisten Maarit Ihatsu-Mäen ja Marja Lahtisen toimesta.

Jakokaappeihin maalatuilla kuvilla halutaan levittää ilmastonmuutokseen liittyvää tietoutta sekä samalla elävöittää katukuvaa.

Yhteisprojektit Lauttasaaren koulujen ja nuorisotalon kanssa

Vattuniemen ala-asteen vanhempainyhdistys ry:n aloitteesta ja lahjoittamina Vattuniemen koulun kaikki oppilaat saivat istuttaa oman puuntaimen. Mukana tempauksessa olivat Hiilineutraali Lauttasaari ja Miljoonan puun talkoot -hankkeet. Taimien istuttamiseen oli saatu Helsingin kaupungilta lupa ja niitä istutettiin koulupäivän aikana toukokuussa Vattuniemeen Veijarivuoren puiston ja Myllykallion alueelle yhteensä lähes 500 kappaletta.

Projektiryhmä teki kuluneena lukuvuonna yhteistyötä Vattuniemen ala-asteen koulun ympäristöagenttien kanssa, jotka ovat oppilaita eri luokka-asteilta. Ympäristöagentit tekivät kevään ja syksyn aikana auditointikäyntejä Lauttasaaressa useisiin julkisiin kohteisiin mm. kouluihin, seurakuntaan ja Lauttasaari-Seuran toimistoon. Kohteissa kartoitettiin mm. jätteiden lajittelua, valaistusta ja mitattiin tilojen lämpötiloja. Auditoinneista koostettiin loppuraportti, jonka oppilaat kävivät esittelemässä kohteissa myöhemmin.

Vattuniemen ala-asteen ympäristöagentit toimivat jäteoppaina Lauttasaari-päivässä 26.8.2023. Kierrätysteema oli myös osana päivän ohjelmaa Emmauksen second hand –muotinäytöksen kautta, jossa ympäristöagentit esittelivät kierrätysasujaan.

Projektiryhmä järjesti 1.11.2023 yhteistyössä Lauttasaaren yhteiskoulun, Lauttasaaren ala-asteen koulun ja Vattuniemen ala-asteen koulun kanssa autottoman päivän Lauttasaaressa. Yli 80 koulujen oppilasta, opettajaa ja vapaaehtoista jalkautuivat kaduille kiittämään autottomasti liikkuneita asukkaita sponsoreilta saaduin herkuin ja heijastimin.

Projektiryhmä järjesti ilmastoystävällisen kokkausillan nuorille 22.11.2023 yhteistyössä nuorisotalo Apajan ja Lauttasaaren Marttojen kanssa.

Osana Canemure-hanketta järjestimme 12.12.2023 Lauttasaaren yhteiskoulun 9.luokkalaisille science-valinnaisen oppilaille oppitunnin rakennusten hiilipäästölaskennasta. Tunnin aikana oppilaat laskivat joko oman taloyhtiönsä hiilidioksidipäästöt tai esimerkkitaloyhtiön hiilipäästöt.

Asukaskysely 2023

Tehtiin seurantakysely vuoden 2021 Kantar Oy:n suorittaman asukaskyselyn (500 puhelinkyselyä) pohjalta. Kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2023 Webropolin kautta ja siihen vastasi 299 henkilöä. Vastaukset analysoidaan alkuvuodesta 2024.

TAPAHTUMAT, TILAISUUDET JA TAPAAMISET

15.3.2023      Ohjausryhmän kokous

18.4.2023      Hiilineutraali Lauttasaari 2030 –hankkeen ilmastoseminaari LYKin Julius-salissa

22.4.2023     Sähkökaappien maalauskilpailun voittajien julkistaminen ja näyttelyn avajaiset Lauttiksessa, näyttely päättyi 5.5.2023

6.5.2023        Kierrätysrieha ja saaren siivoustalkoot

11.5.2023      Palaveri Syken kanssa

13.5. 2023     Kevyen liikenteen päivä Lauttiksen torilla

19.5.2023      Puiden istutustapahtuma Vattuniemen ala-asteen vanhempaintoimikunnan kanssa

11.6. 2023     Seurakunnan myyjäiset

26.8.2023     CoCarbon festivaali Oodissa, Eero Ahonala esitteli Lauttasaaren Hiilineutraali-hanketta CO-CARBON Festivaali 25.-26.8.2023

26.8.2023     Vattuniemen ala-asteen oppilaat toimivat jäteoppaina Lauttasaari-päivällä ja esittelivät Emmauksen kierrätysasuja

11.10.2023   Ohjausryhmän kokous

12.10.2023     Hiilineutraali Lauttasaari 2030-hankkeen järjestämä ilmastoseminaari LYKin Julius-salissa

4.12.2023     Marrasmarkkinat, LYK

1.11.2023     Hiilineutraali Lauttasaari 2030 –hankkeen järjestämä Lauttasaaren autoton päivä

22.11.2023    Ilmastoystävällinen kokkausilta Apajan nuorten kanssa

12.12.2023    Oppitunti LYK:in oppilaille hiilipäästölaskennasta

ILMASTOHANKE KIITTÄÄ LAHJOITUKSISTA, TUISTA JA SPONSOROINNEISTA

WEBROPOL OY; ilmastohanke saa hyödyntää Webropolin ohjelmistoja ja 10 WOTT päätettä veloituksetta.

TRIMBLE SOLUTIONS OY: ilmastohanke saa hyödyntää kevyen liikenteen karttasovellusta veloituksetta.

KAUPPAKESKUS LAUTTIS OY, maksoi kierrätysriehan kustannukset ja sponsoroi autotonta päivää.

HELEN SÄHKÖVERKKO OY maksoi sähkökaappien maalauksen materiaalit.

SMART HEATING OY ilmastoseminaarin sponsori.

PLUGIT FINLAND OY ilmastoseminaarin sponsori.

GRANLUND OY ilmastoseminaarin sponsori.

FLUXIO ISÄNNÖINTI OY ilmastoseminaarin sponsori.

OP UUSIMAA ilmastoseminaarin sponsori.

ROST & CO. lahjoitti kahvia ilmastoseminaariin.

MOIKO OY autottoman päivän sponsori.

K-MARKET KASINONRANTA autottoman päivän sponsori.

K-MARKET OLIIVI autottoman päivän sponsori.

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU ilmastoseminaarien tilat ja henkilökunta.

LAUTTASAAREN SEURAKUNTA Ohjausryhmän kokouksen isännöinti ja tilat.