Kenen käsissä on ilmastokriisin ratkaiseminen? Päättäjien, yritysten vai yksilöiden?

Tähän kysymykseen törmää usein ilmastokeskusteluissa. On helpompaa siirtää vastuu tekemisistä toiselle taholle kuin kantaa vastuu omasta toiminnastaan. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on lähivuosina tehtävä valtavasti työtä, jos haluamme säilyttää planeettamme elinkelpoisena. Tähän työhön tarvitsemme mukaan toimijat kaikilta yhteiskunnan tasoilta.

Asukkaat eivät ole passiivinen osa yhteiskuntaa vaan aktiivisia toimijoita, joiden arjen valinnat ja ilmastoteot heijastuvat myös yhteiskunnan muille tasoille. Kun annamme toiminnallamme viestin päättäjille ja yrityksille, että olemme valmiita muutokseen ja jopa vaadimme sitä, asiat muuttuvat.

Lauttasaarella on oma ilmasto-ohjelma

Hiilineutraali-blogi_Elisa Julin_kuvituskuva 1

Lauttasaari-Seuran Hiilineutraali Lauttasaari 2030 -hanke syntyi vuonna 2020 asukkaiden ilmastohuolesta. Haluttiin tehdä jotain konkreettista ilmastotyön edistämiseksi. Lähtökohtana toiminnalle on ollut se, että yksikään ilmastoteko ei ole liian pieni. Toiminta on vuosien varrella kasvanut monipuoliseksi ja kannustanut mukaan uusia vapaaehtoisia. Jokainen osallistuu toimintaan omista lähtökohdistaan.

Ihminen kaipaa luonnostaan yhteisöä ympärilleen. Jos jäämme yksin oman ilmastohuolemme kanssa, pahoinvointi vain lisääntyy. Kun kokoonnumme yhteen, voimme jakaa huolen ja kehittää keinoja sen selättämiseksi. Ja juuri sitä Lauttasaaressa tehdään.

Hiilineutraali Lauttasaari 2030 -hanke kerää ja jakaa säännöllisesti tietoa asukkaiden kulutustottumuksista ja viestii ilmastoasioista. Järjestämme ilmastoseminaareja ajankohtaisista aiheista. Ylläpidämme omia verkkosivuja, sosiaalisen median kanavia ja julkaisemme HIILITÖN-podcastia. Järjestämme kierrätysriehoja, siivouspäiviä, kokkausiltoja ja teemme aktiivista yhteistyötä alueen koulujen ja yritysten kanssa. Toimimme yhdessä kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

Lauttasaari ja Maunula mukaan Canemureen

Asukkaiden aktiivisuuden ansiosta Lauttasaari ja Maunula ovat ensimmäiset kaupunginosat, joille myönnettiin Canemure-osahanke vuonna 2022. Kaksivuotisen hankkeen aikana selvitetään lauttasaarelaisten ja maunulalaisten rakennusten ja yksityisliikenteen hiilipäästöjä ja vähennetään niitä asukasviestinnän ja -toiminnan keinoin.

Lähes viisikymmentä taloyhtiötä on jo lähtenyt mukaan hiilipäästölaskentaan, jonka tulokset ovat kaikkien asukkaiden nähtävillä hankkeen kotisivuilla. Järjestämme hankkeen aikana useita taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseen keskittyviä seminaareja ja kokoamme taloyhtiöille suunnatun vinkkipaketin päästöjen vähentämisen tueksi.

Edistämme kestävää liikkumista monin tavoin hankkeen aikana. Keräämme ja välitämme Helsingin kaupungille tietoa kevyen liikenteen haasteista Lauttasaaressa karttasovelluksen avulla. Järjestämme tapahtumia ja tempauksia teemaan liittyen. Marraskuussa vietimme Lauttasaaren autotonta päivää. Sen aikana yli 80 koulujen oppilasta ja Lauttasaari-Seuran vapaaehtoista jalkautuivat kiittämään ja kannustamaan autottomasti liikkuvia asukkaita herkuin ja heijastimin. Suunnitteilla on myös viestintäkampanja koululaisten kanssa, kestävän liikenteen seminaari ja pyöräkirppis.

Yhdessä olemme enemmän

Ilmastonmuutoksen edessä olo on monesti voimaton. Kenenkään ei pitäisi jäädä tässäkään asiassa yksin. Kun löydämme saman huolen jakavia ihmisiä ja muodostamme yhteistä asiaa edistäviä ryhmiä ja yhä suurempia yhteisöjä, on muutos mahdollinen.

Itselleni ilmastotyössä tärkeintä on sen merkityksellisyys, yhteys toisiin ihmisiin ja luontoon. Täydellinen ei tarvitse olla, eikä yksin pidä pärjätä. Jokainen teko ilmaston tai luonnon eteen on arvokas ja tärkeä. Yhdessä pystymme tekemään myös hyviä tekoja enemmän.

(Kirjoitus on julkaistu alun perin Hiilineutraali Suomi -blogissa: https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Hiilineutraaliblogi)

Kirjoittaja

Hiilineutraali-blogi_Elisa Julin_kirjoittajakuva

Elisa Julin
Canemure-hankekoordinaattori
Lauttasaari-Seura ry